Planlama/Analiz

Planlama/Analiz

Ülke genelinde her ölçekte bulunan yerleşim birimlerinin nazım imar planlarının hazırlanması; şehrin yerleşim ve üretim bölgelerinin belirlenerek, geleceğinin belirlenmesi işidir.
Şehir Planlama; kentlerin gelişmesine yardımcı olan sistemdir. Şehir planlamanın dâhilinde yol, parsel düzenlemesi, yerleşim planlamasının yapılması, çevre düzenlemesi, sosyal alanların oluşturulması, kültürel yapıların yenilenmesi gibi düzenlemeleri de ihtiva eder. Planlama, her projenin fikir aşamasında arsanın kaderini belirler ve başarı durumuna göre de farklı sonuçlar elde edilir. Bu sebeple, planlamanın konusunda uzman, uzun yılların tecrübesine sahip kurumlarla yapılması büyük önem arz etmektedir. DENGE AŞ bu konuda kendisini kanıtlamıştır.

Sunduğumuz Hizmetler

  • Master Planlar
  • Nazım İmar Planları
  • Uygulama Imar Planları
  • Çevre Düzeni Planları
  • Koruma amaçlı Planlar
  • Plan Tadilatları
  • Fizibilite araştırması
  • Kentsel Dönüşüm Planları
  • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)