Etüt/Araştırma

Etüt/Araştırma

Her projenin başlangıç aşamasında, planlama aşamasında , uygulanması öncesi ve uygulama esnasında çeşitli etüd ve analizlerden geçmesi, olası büyük sorunların ve parasal kayıpların önüne geçmektedir. Bu sebeple, projenin her aşamasında Etüt ve Analiz projenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sunduğumuz Hizmetler

  • Topoğrafik Etütler
  • Jeolojik ve Geoteknik Etütler
  • Çevresel Etütler