İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

Yapısal devreye alma ve devreye alma, bir projenin yapım aşamasından çalışma aşamasına geçişini kolaylaştırır. Devreye sokma ve devreye alma faaliyetleri, inşa edilen tesisin  öngörülen faaliyet alanı ile ilgili yapılandırılmış bir incelemesini içerir. Buradaki Prosedürün başarısı için doğru planlama önemlidir.

DENGE AŞ. ‘nin entegre  iyileştirme sisteminin bir parçası olarak, devreye sokma ve devreye alma aşamalarından ve işletme aşamasından gelen geri bildirimler sistematik olarak değerlendirilir. Bu sonuçlar ilgili tasarım ve yönetim süreçlerine dahil edilir ve işletmenin beklenen şekilde faaliyete geçmesi sağlanmış olur.

 

Sunduğumuz Hizmetler

  • Altyapı İşletme Yönetimi
  • Üstyapı İşletme Yönetimi